Hopp til hovedinnhold

Vegfinans E6 Oppland AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Dette prosjektet er ferdig nedbetalt. Innkreving ble avsluttet .

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Ønsker du flere detaljer om bompengeprosjektet?

Utvikling og tall

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

16.48%

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Innkreving av bompenger ved E6 Oppland ble avsluttet 8.februar 2024, etter 11 år og 2 måneder. Dette er 3 år og 10 måneder før estimert nedbetalingstid i stortingsproposisjonen for prosjektet.

Utbyggingen av E6 mellom Øyer og Tretten er på om lag 13,5 km og omfatter blant annet den 4 km lange Øyertunnelen.

I tillegg til ny E6 er det også bygget 2,3 km ny lokalvei og en like lang strekning med gang- og sykkelvei. Det er bygget to planfrie kryss, to overgangsbruer, to tunnelportaler samt forlengelsen av Øyer bru. Rundt 6.700 kvm støyskjerm i malmfuru er også på plass langs E6-strekningen

Utbyggingen gir bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø på strekningen. Det er bygd tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, tunnel og støyvern samt etablert lokalveg på hele strekningen.

Foto: Bygg.no
Foto: Bygg.no
Foto: Bygg.no
Foto: Bygg.no
Foto: Bygg.no
Foto: Bygg.no
Foto: Bygg.no
Foto: Bygg.no