Hopp til hovedinnhold

1.juli opphører rabattordningen timesregel ved E6 Øyer - Tretten

Endringer i forutsetningene

Da bompengeinnkrevingen startet i prosjektet E6 Øyer – Tretten i desember 2012 ble det innført timesregel.

Det vil si at kjøretøy med gyldig avtale og elektronisk brikke betalte for kun den første passeringen, selv om de passerte bomstasjonene i prosjektet flere ganger innen en time. Det gjaldt bomstasjonen på E6 ved Tingberg, og bomstasjonen på fv 312 ved Skarsmoen.

Årsaken til innføringen av timesregelen var bomstasjonenes plassering. Når tunnelen på E6 ble stengt for trafikk var fv 312 omkjøringsveg, og trafikken måtte da passere begge bomstasjonene.

I og med at bomstasjonen på fv 312 nå er fjernet er grunnlaget for timesregelen ikke lenger tilstede og rabattordningen blir dermed fjernet fra og med 1.juli 2023.