Hopp til hovedinnhold

Prisjustering og innføring av betaling for nullutslippskjøretøy E18 Vestfold

Torsdag 1.juni kl. 10:00 innføres betaling for nullutslippskjøretøy samt prisjustering av takstene i tråd med vekst i konsumprisindeksen for E18 Gulli - Langangen.

Takster fra 1. juni kl. 10:00

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
E18 Skinmo12 kr9,60 kr
E18 Sky16 kr12,80 kr
E18 Gulli7 kr5,60 kr
E18 Ramsum14 kr11,20 kr
E18 Fokserød8 kr6,40 kr
E18 Natvall9 kr7,20 kr
E18 Bommestad10 kr8 kr

Innføring av bompengebetaling for nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 % rabatt etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt i alle bomstasjonene. Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst.

For mer informasjon om takster, rabatter og fritak:

www.vegfinans.no / www.autopass.no eller telefon 32 80 82 70

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 123 S (2012-2013), Prop. 32 S (2014-2015) og tilskuddsordningen for redusert bompengebelastningen utenfor by-områdene, jf. Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2022-2023). Betaling for nullutslippskjøretøy er i tråd med Prop. 87 S (2017-2018) og lokalpolitiske vedtak.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller på e-post til firmapost@vegvesen.no.