Hopp til hovedinnhold

Prisjustering av takster Fv 33 Oppland

Fredag 30.juni kl. 10:00 prisjusteres takstene ved bomstasjonen på Fv. 33 i tråd med vekst i konsumprisindeksen.

Takster fra 30. juni kl. 10:00

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
Fv. 33 Vesle Øyangen24 kr19,20 kr

Prisjustering av takstene for fv. 33 Skardtjernet - Tonsvatnet og Bjørgokrysset - Nedre Øydgarden

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 % rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 % rabatt etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt.

Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst.

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 171 S (2016-2017), Innst. 35 S (2017-2018). Betaling for nullutslippskjøretøy er i tråd med Prop. 87 S (2017-2018).

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring.

Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller på e-post til firmapost@vegvesen.no.