Hopp til hovedinnhold

Prisjustering av takster E18 Rugtvedt-Dørdal

Fredag 30.juni kl. 00:00 prisjusteres takstene på E18 Rugtvedt - Dørdal, i tråd med vekst i konsumprisindeksen.

Takster fra 30.juni kl 00:00

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
E18 Stillinga42 kr33,60 kr

Takster

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brukeravtale og elektronisk brikke får 20 % rabatt.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brukeravtale og elektronisk brikke får 50 % rabatt av ordinær takst fratrukket brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig brukeravtale og elektronisk brikke får 100 % rabatt.

Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst.

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 128 S (2015-2016), Innst. 404 S (2015-2016) og tilskuddsordningen for redusert bompengebelastningen utenfor byområdene, jf. Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017). Betaling for nullutslippskjøretøy er i tråd med Prop. 87 S (2017-2018).

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring.

Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller på e-post til firmapost@vegvesen.no.