Hopp til hovedinnhold

Innkrevingen i Bypakke Nedre Glomma fase 1 avsluttes 31. mai kl. 12.00

Innkrevingen i Bypakke Nedre Glomma fase 1 avsluttes 31. mai kl. 12.00. Innkrevingen på Kråkerøyforbindelsen videreføres med samme takster og rabatter som i dag.

Avsluttes tidligere enn forutsatt

Innkrevingen i bypakken har pågått siden 15. november 2019 og skulle etter planen gjelde for 4 år. Når vi nå tar ned bommene i mai 2023 er dette rett i overkant av 5 måneder tidligere enn forutsatt. Dette skyldes noe høyere trafikk enn antatt, lave administrasjonskostnader samt at renten har vært lav i perioden.

Bypakken er finansiert gjennom statlige midler, fylkeskommunale midler og bompenger. Bompengeandelen har utgjort i overkant av 46 %.

Fra oppstart av innkrevingen og fram til avslutningstidspunktet vil bompengeselskapet ha registrert rett i underkant av 50 millioner passeringer, der 32 % har vært gratispasseringer.

Gratispasseringer skyldes nullutslippskjøretøy, timesregel, buss i rute, HC- kort og månedstak.

Planlagt oppstart for Bypakke Nedre Glomma fase 2 er 01.01.2024