Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Fritaksordninger

Du får fritak fra betaling hvis du:

  • Er passasjer
  • Går eller sykler
  • Kjører motorsykkel eller moped
  • Deltar i et merket begravelsesfølge
  • Kjører el-bil med drivstoffkode 5 i vognkortet*
  • Kjører hydrogenbil*
  • Kjører på oppdrag for Statens Vegvesen i forbindelse med arbeider på veien*
  • Kjører utrykningskjøretøy (uniformert eller sivilt i tjenesteoppdrag)*

*Forutsatt at du har AutoPASS-brikke

Registrer parkeringskortet ditt - kjør gratis i bomringer rundt større byer

Forflytningshemmede med gyldig parkeringskort passerer gratis i bomringer (bompengeanlegg rundt byer: Oslo, Bergen, Stavanger (Nord-Jæren), Trondheim, Tønsberg, Namsos og Kristiansand). Dette betyr at det ikke er gratis for forflytningshemmede å passere vår bomstasjon.

For å kunne kjøre gratis i bomringene rundt de nevnte byene, er det viktig at du registrerer parkeringskortet ditt hos det bompengeselskapet du har tegnet AutoPASS-avtale med.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert