Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Opphør av innkreving

Onsdag den 31. august 2016 klokka 07:00 avsluttet innkrevingen av bompenger i bomstasjonen ved Måna på rv. 23 Oslofjordforbindelsen.

Hva betyr dette for deg som er avtalekunde?

Dersom du har brikke fra Vegfinans Oslofjordtunnelen vil AutoPASS-avtalen din forsette å fungere på samme måte som tidligere. I løpet av høsten 2016 blir avtaleforholdet overført til Vegfinans E18 Vestfold AS. Her vil avtalen og brikken fungere på samme måte som tidligere, med etterskuddsfakturering og rabatt ved de fleste bomstasjonene i Norge. Du trenger ikke foreta deg noe.

Dersom du har AutoPASS-brikke fra et annet bompengeselskap (hovedavtale) trenger du ikke foreta deg noe. Tilleggsavtalen du har med Vegfinans Oslofjordtunnelen AS vil bli avsluttet etter at innkrevingen ved Oslofjordtunnelen avsluttes. Dette vil ikke ha noen innvirkning på brikken og hovedavtalen din.

Dersom du har brikke fra Vegfinans Oslofjordtunnelen AS og ønsker å avslutte AutoPASS-avtalen når innkrevingen avsluttes kan du kontakte Vegfinans Oslofjordtunnelen AS.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert