Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om Oslofjordtunnelen 

Bompengeselskapet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 23 fra Bjørnstad i Røyken til Vassum i Frogn. Det skjer i samråd med Statens vegvesen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om vegprosjektet

Utbyggingen av rv. 23 mellom Bjørnstad i Røyken og Vassum i Frogn var på om lag 26,7 km og inkluderte blant annet den 7306 meter lange Oslofjordtunnelen. Det arbeides med et byggetrinn 2 som kan inkludere et nytt løp i Oslofjordtunnelen og 4-feltsvei mellom tunnelåpningen på Måna og fram til E6 ved Vassum. Mer informasjon finnes på Statens vegvesen sine prosjektsider.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert