Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk
 1. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 1 - Elstrømbrua
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 2. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 2 - Klostergata
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 3. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 3 - Hesselbergsgate
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 4. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 4 -Menstadbrua
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 5. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 5 - Borgestadalleen
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 6. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 6 - Borgestad kirke
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 7. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 7 - Sannivegen
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 8. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 8 - Lensmannsdalen
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 9. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 9 - Bjørntvedtvegen
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 10. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 10 - Vallermyrene
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 11. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 11 - Deichmannsgate
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 12. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 12 - Herøyavegen
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 13. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 13 - Fjordgata
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 14. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Værstebroa
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 15. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Kråkerøybrua
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 16. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Rv. 110 Seut
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 17. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Rv. 110 Fredrikstadbrua
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 18. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Fv. 381 Veumveien
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 19. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Fv. 109 Råbekken
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 20. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Dikeveien
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 21. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Evjebekkveien
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 22. E134 Buskerud
  Bomstasjon: E134 Damåsen
  Takst (lett/tung): 38 / 93
 23. E134 Buskerud
  Bomstasjon: Fv. 286 Damåsen
  Takst (lett/tung): 38 / 93
 24. E134 Buskerud
  Bomstasjon: E134 Kongsberg/Notodden grense
  Takst (lett/tung): 38 / 93
 25. E16 Eggemoen-Olum
  Bomstasjon: E16 Olum
  Takst (tung/lett): 145 / 58
 26. E16 Eggemoen-Olum
  Bomstasjon: Fv. 2280 Olum
  Takst (tung/lett): 53 / 21
 27. E16 Eggemoen-Olum
  Bomstasjon: Kleggerud nord
  Takst (tung/lett): 53 / 21
 28. E16 Eggemoen-Olum
  Bomstasjon: Kleggerud rampe
  Takst (tung/lett): 53 / 21
 29. E16 Eggemoen-Olum
  Bomstasjon: Kleggerud sør
  Takst (tung/lett): 53 / 21
 30. E16 Eggemoen-Olum
  Bomstasjon: Fv. 2280 Eggemoen
  Takst (tung/lett): 53 / 21
 31. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: E16 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017
 32. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 450 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017
 33. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: E16 Åsum
  Takst (lett/tung): 38 / 62
 34. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 175 Åsum
  Takst (lett/tung): 19 / 31
 35. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 250 Fulu
  Takst (lett/tung): 19 / 31
 36. E16 Oppland
  Bomstasjon: E16 Koparvike
  Innkreving avsluttet 29. oktober 2019
  Norway
 37. E16 Oppland
  Bomstasjon: E16 Bangskleive / Bangskleive sideveg
  Takst (lett/tung): 56 / 140
 38. E18 Telemark
  Bomstasjon: E18 Stillinga
  Takst (lett/tung):
 39. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Skinmo
  Takst (lett/tung): 10 / 16
 40. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Sky
  Takst (lett/tung): 13 / 21
 41. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Gulli
  Takst (lett/tung): 5 / 9
 42. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Ramsum
  Takst (lett/tung): 12 / 20
 43. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Fokserød
  Takst (lett/tung): 7 / 11
 44. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Natvall
  Takst (lett/tung): 8 / 12
 45. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Bommestad
  Takst (lett/tung): 8 / 13
 46. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Dal - Boksrud
  Takst (lett/tung): 23 / 38
 47. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Boksrud - Minnesund
  Takst (lett/tung): 18 / 29
 48. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Skaberud - Kolomoen
  Takst (lett/tung): 27 / 46
 49. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Minnesund - Hedmark grense
  Takst (lett/tung): 24 / 40
 50. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Akershus grense - Skaberud
  Takst (lett/tung): 25 / 42
 51. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Jønsberg
  Takst (lett/tung): 24 / 48
 52. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Vien
  Takst (lett/tung): 19 / 38
 53. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Bergshøgda
  Takst (lett/tung): 19 / 38
 54. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Fv. 184 Snarud
  Innkreving avsluttet 23. desember 2020
 55. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Fv. 184 Bergshøgda
  Innkreving avsluttet 23. desember 2020
 56. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Økelsrud
  Takst (lett/tung): 19 / 38
 57. E6 Gardermoen – Moelv
  Bomstasjon: Hovinmoen - Dal
  Takst (lett/tung): 21 / 33
 58. E6 Oppland
  Bomstasjon: E6 Tingberg
  Takst (lett/tung): 24 / 40
 59. E6 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 312 Skarsmoen
  Innkreving avsluttet 18. januar 2021
 60. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Odenrud
  Takst (lett/tung): 36 / 72
  Norway
 61. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Hardvollsmorka
  Takst (lett/tung): 24 / 48
  Norway
 62. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Teigkampen
  Takst (lett/tung): 33 / 66
  Norway
 63. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Bjørkerusten
  Takst (lett/tung): 16 / 32
  Norway
 64. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: Fv. 2522 Hesteskobakken
  Takst (lett/tung): 18 / 36
  Norway
 65. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: Fv. 2522 Moastugu
  Takst (lett/tung): 12 / 24
  Norway
 66. Fv. 311 Presterødbakken
  Bomstasjon: Fv. 311 Presterødbakken
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
  Norway
 67. Fv33 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 33 Langsletta
  Innkreving avsluttet 29.06.2020
 68. Fv33 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 33 Vesle Øyangen
  Takst (lett/tung): 21 / 42
 69. Fv34 Oppland
  Bomstasjon: Grime
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 70. Gausdalsvegen
  Bomstasjon: Fv. 255 Fåberg
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 71. Gausdalsvegen
  Bomstasjon: Fv. 315 Jørstadmoen
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 72. Hallingporten
  Bomstasjon: Rv. 7 Brekkebygda
  Takst (lett/tung): 78 / 157
  Norway
 73. Oslofjordtunnelen
  Bomstasjon: Måna
  Innkreving avsluttet 31. august 2016
 74. Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum
  Bomstasjon: Rv. 3/25 Ny veg
  Takst (lett/tung): 43 / 86
 75. Rv36 Telemark
  Bomstasjon: Rv. 36 Ullevik
  Takst (lett/tung): 30 / 77
  Norway
 76. Rv36 Telemark
  Bomstasjon: Rv. 36 Stodi
  Takst (lett/tung): 22 / 66
  Norway
 77. Rv4 Oppland
  Bomstasjon: Rv. 4 Dynna
  Takst (lett/tung): 48 / 80
 78. Rv4 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 2300 Dynna
  Takst (lett/tung): 48 / 80
 79. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E6 Raukerud
  Innkreving avsluttet 14. mai 2021
 80. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 311 Kambo
  Innkreving avsluttet 14. mai 2021
 81. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Slitu
  Innkreving avsluttet 14. juni 2021
 82. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Fossum
  Innkreving avsluttet 14. juni 2021
 83. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Brennemoen
  Innkreving avsluttet 14. juni 2021
 84. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Dalen
  Innkreving avsluttet 14. juni 2021
 85. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Ramstad
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 86. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Elvestad vest
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 87. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Elvestad vest
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 88. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Ørje øst
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert