Priser og betaling

Betaling

Det finnes flere måter å betale for dine bompasseringer. Vi anbefaler å tegne AutoPASS-avtale slik at du kun mottar en samlefaktura for alle passeringer du gjør i hele Norge, Sverige og Danmark.

 

Slik betaler du:

Tegn AutoPASS-avtale og få 40 % rabatt dersom du har et lett kjøretøy eller 10 % rabatt dersom du har et tungt kjøretøy. Passeringene faktureres etterskuddsvis.

Kjør rett gjennom uten brikke og få tilsendt faktura etter passering.

 

Kontakt oss

Ingeniør Rybergs gate 99
3027 Drammen

Telefon: +47 32 80 82 70 
Man - fre 09:00 -15:00
 

Bompengeselskapet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Oslofjordtunnelen AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema