Priser og betaling

Opphør av innkreving

Onsdag den 31. august 2016 klokka 07:00 avsluttet innkrevingen av bompenger i bomstasjonen ved Måna på rv. 23 Oslofjordforbindelsen.

Hva betyr dette for deg som er avtalekunde?

Dersom du har brikke fra Vegfinans Oslofjordtunnelen vil AutoPASS-avtalen din forsette å fungere på samme måte som tidligere. I løpet av høsten 2016 blir avtaleforholdet overført til Vegfinans E18 Vestfold AS. Her vil avtalen og brikken fungere på samme måte som tidligere, med etterskuddsfakturering og rabatt ved de fleste bomstasjonene i Norge. Du trenger ikke foreta deg noe.

Dersom du har AutoPASS-brikke fra et annet bompengeselskap (hovedavtale) trenger du ikke foreta deg noe. Tilleggsavtalen du har med Vegfinans Oslofjordtunnelen AS vil bli avsluttet etter at innkrevingen ved Oslofjordtunnelen avsluttes. Dette vil ikke ha noen innvirkning på brikken og hovedavtalen din.

Dersom du har brikke fra Vegfinans Oslofjordtunnelen AS og ønsker å avslutte AutoPASS-avtalen når innkrevingen avsluttes kan du kontakte Vegfinans Oslofjordtunnelen AS.

 

Kontakt oss

Ingeniør Rybergs gate 99
3027 Drammen

Telefon: +47 32 80 82 70 
Man - fre 09:00 -15:00
 

Bompengeselskapet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Oslofjordtunnelen AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema