Priser og betaling

Takster

Bomstasjonen på rv. 23 ved Måna er automatisk og har kun hvitt eller grønt lyssignal. Dersom du har AutoPASS-avtale vil du få grønt lyssignal når AutoPASS-brikken blir registrert. Hvitt lyssignal betyr at fakturaen har forfalt. Passerer du uten brikke, eller dersom AutoPASS-brikken ikke blir registrert, får du ikke lyssignal.

 

Dersom du ønsker rabattavtale, men ikke har AutoPASS-brikke fra før, må du tegne AutoPASS-avtale. Dette gjør du her.

 Takster

 

Lett kjøretøy (t.o.m. 3500 kg)

Tung kjøretøy (f.o.m. 3501 kg)

Rabatt Pr. passering Pr. passering
0 % 50,00 125,00
10 % - 112,50
40 % 30,00 -

 

Kjøretøy over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppen M1 får takst som lett bil dersom kjøretøyet er registrert med en gyldig brikke. Mer informasjon om ordningen finnes her.

 

Har du gyldig AutoPASS-avtale får du automatisk 40 % rabatt dersom du har et lett kjøretøy eller 10 % rabatt dersom du har et tungt kjøretøy.

Passeringstak

For alle lette kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale gjelder det et månedlig passeringstak på 40 passeringer. Månedstaket ved bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Oslofjordtunnelen fungerer slik at i løpet av en kalendermåned må kunder med gyldig AutoPASS-brikke kun betale for opptil 40 passeringer pr. kjøretøy pr. måned for lette kjøretøy. Man kan følge med på antallet passeringer i måneden gjennom «min side» der man kan se passeringer for en gitt måned pr. kjøretøy.
 
Bompengeselskapenes faktureringsperioder sammenfaller sjeldent med månedsslutt, og det kan i enkelte tilfeller komme inn passeringer sent som en følge av at brikken ikke ble lest ved passering. Fakturaen inneholder alle passeringer som man må betale for frem til fakturaen blir sendt ut, fakturaen kan derfor inneholde passeringer for mer enn en måned.
 
Siden fakturaen kan inneholde passeringer fra flere måneder kan man oppleve at man på en faktura må betale for mer enn 40 passeringer, men det vil uansett aldri være mer enn 40 passeringer pr. kjøretøy pr. kalendermåned som skal betales.

Kontakt oss

Ingeniør Rybergsgate 99
3027 Drammen

Telefon: +47 32 80 82 70 
Man - fre 09:00 -15:00
 

Bompengeselskapet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Oslofjordtunnelen AS, Ingeniør Rybergsgate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema