Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Nøkkeltall

Vegfinans Oslofjordtunnelen AS har et fokus på effektivisering av innkrevingen og benytter nøkkeltall som måleparameter. Nedenfor følger regnskapstall og andre statistikker som viser utviklingen de siste årene.

Vegfinans Oslofjordtunnelen AS

2016

2015

2014

2013

Driftsinntekter 89 181 123 116 750 125 136 036 432 152 839 743
Driftskostnader 7 296 764 9 277 945 11 423 610 15 480 724
Netto finansinntekt 2 865 806 2 781 472 2 405 563 670 063
Antall passeringer 2 025 554 2 896 125 2 741 511 2 645 729
Driftskostnad pr. passering 3,60 3,20 4,17 5,85
Driftskostnad i % av inntekt 8,2 % 7,9 % 8,4 % 10,1 %

Innkrevingen i bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS ble avsluttet 31. august 2016 og dette påvirker utviklingen i driftskostnad pr. passering og driftskostnad i % av inntekt i 2016.

Oppsummering

Driftskostnad pr. passering

Driftskostnad i % av inntekt

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert