Bompengeselskapet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Oslofjordtunnelen AS, Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema